Wprowadzenie: koncepcja Centrum Technologii ICM

Marek Niezgódka
ICM, Uniwersytet Warszawski

ICM jest centrum kompetencji w szerokim zakresie nauk obliczeniowych i nauk o danych. Naszym wyróżnikiem jest interdyscyplinarność. Centrum Technologii ICM zostało utworzone w formie dostosowanej do realizacji pełnego cyklu procesów związanych z dużymi danymi, od ich wprowadzenia, przez strukturyzację i głęboką analizę, do ekstremalnych obliczeń z ich wykorzystaniemi i wizualnego post-processingu. Zostaną przedstawione główne obszary zastosowań, w chwili obecnej stanowiących obiekt prac badawczych, rozwojowych i serwisów infrastrukturalnych realizowanych w ICM, a także zostaną wskazane kierunki prac, które mogą stać się przedmiotem współpracy m.in. w dziedzinie energetyki, biomedycyny i biotechnologii.