Hipersprężystość i hipersprężystoplastyczność – modelowanie konstytutywne, implementacja numeryczna i zastosowania

Stanisław Jemioło

Po wprowadzeniu podstawowych pojęć hipersprężystość dyskutowane będą ograniczenia na funkcję jednostkowej energii sprężystości, w tym pojęcie poliwypukłości. Podane zostaną przykłady izotropowych modeli materiałów w tym własnych modeli materiałów nieściśliwych - elastomerów. Zamieszczone zostaną informacje o wyznaczeniu parametrów materiałowych wybranych modeli z ich weryfikacją doświadczalną. Zaprezentowana zostanie także teoria hipersprężystoplastyczności wg propozycji Simo z multiplikatywną dekompozycją tensora gradientu deformacji na część sprężystą i plastyczną oraz warunkiem plastyczności Hubera. Przeprowadzona będzie dyskusja o zakresie zastosowań najprostszych modeli hipersprężystości i hipersprężystoplastyczności oraz sposobu ich implementacji numerycznej w systemie ABAQUS/Standard w ramach procedury użytkownika UMAT. Pokazane zostaną rozwiązania MES kilku wybranych zagadnień brzegowych hipersprężystości i hipersprężysto-plastyczności.