Wybrane rozwiązania konstrukcyjne testowane w warunkach obciążeń dynamicznych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa

Paweł Baranowski
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Streszczenie
W literaturze możemy już znaleźć szereg analiz z wykorzystaniem metod numerycznych, które pozwalają symulować zagadnienia silnie dynamiczne z obszaru militarnego, np. interakcja dynamiczna ciał czy rozchodzenie się fal powstałych po detonacji materiałów wybuchowych i efekty ich oddziaływań na rzeczywiste obiekty. W prezentacji zostanie zawartych kilka przykładów zadań z obszaru bezpieczeństwa, które dotyczą zarówno problematyki modelowania konstytutywnego, generowania modeli numerycznych, a tym samym świadczą o swojej złożoności. Otrzymanie rozwiązania komplikuje fakt, że dla uzyskania wiarygodnych wyników potrzebne jest rozwiązywanie skomplikowanych układów równań macierzowych z bardzo krótkim krokiem całkowania (np. 10 -9 s). Dodatkowo wymagana jest w wielu przypadkach zmiana tradycyjnego podejścia, gdyż tego typu symulacje zmuszają do prowadzenia jednocześnie obliczeń w wielu ośrodkach o znacznie odmiennych właściwościach. Stąd też bardzo ważną rzeczą staje się umiejętność połączenia - sprzężenia tych rozwiązań. Przypadki takich badań w literaturze światowej oraz zrealizowane we własnych laboratoriach pokazują imponujące możliwości badawcze, a otrzymane wyniki z analiz symulacyjnych znajdują swoje potwierdzenie w zrealizowanych testach walidacyjnych.