Diagnostyka konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem metod propagacji fal mechanicznych i elektromagnetycznych.

Magdalena Rucka

Podstawowym zadaniem diagnostyki technicznej jest ocena stanu konstrukcji inżynierskich w celu zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania. Wśród wielu metod nieniszczących szczególnie efektywne w diagnostyce konstrukcji stalowych i betonowych są techniki bazujące na propagacji fal mechanicznych i elektromagnetycznych. Częstą trudnością przy wykorzystaniu systemów nieniszczącej diagnostyki konstrukcji jest interpretacja danych pomiarowych, szczególnie w obiektach o skomplikowanej geometrii. Znaczącym wsparciem w interpretacji wyników pomiarów może być modelowanie przebiegu procesu propagacji fal, pozwalające na kompleksowa analizę źródeł odbić obserwowanych w rejestrowanych sygnałach. W referacie zostaną zaprezentowane dwie metody diagnostyczne: metoda fal prowadzonych bazującą na propagacji zaburzeń mechanicznych oraz metoda georadarowa wykorzystującą zjawisko propagacji fal elektromagnetycznych. Wyniki analiz numerycznych propagacji fal mechanicznych i elektromagnetycznych zostaną porównane z wynikami testów diagnostycznych wybranych elementów konstrukcji stalowych i betonowych.