Symulacje numeryczne jako wsparcie projektowania urządzeń BRD

Krzysztof Wilde

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) są stosowane do minimalizacji negatywnych skutków wypadku na drogach i obiektach inżynierskich, a w szczególności do ochrony uczestników ruchu drogowego. W celu dopuszczenia do powszechnego stosowania, urządzenia BRD (np. bariery ochronne) muszą przejść odpowiednie tzw. testy zderzeniowe. Parametry badań zderzeniowych i warunki, jakie te urządzenia muszą spełnić, zawarte są w normach EN 1317. Obecnie coraz powszechniej do badań właściwości urządzeń BRD wykorzystuje się symulacje numeryczne. Pozwalają na szczegółowy wgląd w mechanizm zderzenia i umożliwiają szeroką analizę parametryczną różnych konfiguracji zderzeń, także poza normowych. Dodatkową zaletą takiego podejścia jest niższy koszt symulacji w porównaniu z rzeczywistymi testami poligonowymi. W ramach referatu zostaną przedstawione przykłady wykorzystania symulacji numerycznych do oceny właściwości urządzeń BRD.