Członkowie Stowarzyszeni Sekcji MOiO w kadencji 2012-2015

Członkowie Stowarzyszeni Sekcji w kadencji 2012-2015

1. Krzysztof Banaś Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Bartłomiej Błachowski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
3. Bogdan Bochenek Politechnika Krakowska
4. Andrzej Bogusławski Politechnika Częstochowska
5. Dariusz Bojczuk Politechnika Świętokrzyska
6. Adam Borkowski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
7. Witold Robert Cecot Politechnika Krakowska
8. Jacek Chróścielewski Politechnika Gdańska
9. Sławomir Czarnecki Politechnika Warszawska
10. Paweł Dłużewski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
11. Grzegorz Dzierżanowski Politechnika Warszawska
12. Piotr Fedeliński Politechnika Śląska
13. Tomasz Garbowski Politechnika Poznańska
14. Andrzej Garstecki Politechnika Poznańska
15. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka
16. Tomasz Jankowiak Politechnika Poznańska
17. Stefan Jendo Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
18. Zbigniew Kacprzyk Politechnika Warszawska   (sekretarz sekcji)
19. Jacek Kitowski Akademia Górniczo-Hutnicza
20. Zbigniew Kołakowski Politechnika Łódzka
21. Ryszard Jerzy Korycki Politechnika Łódzka
22. Piotr Kowalczyk Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
23. Adam Kowalewski Akademia Górniczo-Hutnicza
24. Marek Krawczuk Politechnika Gdańska
25. Jacek Krużelecki Politechnika Krakowska
26. Henryk Kudela Politechnika Wrocławska
27. Wacław Kuś Politechnika Śląska
28. Ryszard Kutyłowski Politechnika Wrocławska
29. Lesław Kwaśniewski Politechnika Warszawska
30. Jakub Lengiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
31. Przemysław Litewka Politechnika Poznańska
32. Leszek Mikulski Politechnika Krakowska
33. Sławomir Milewski Politechnika Krakowska
34. Marek Morzyński Politechnika Poznańska
35. Mirosław Mrzygłód Politechnika Krakowska
36. Tadeusz Niezgoda Wojskowa Akademia Techniczna
37. Michał Nowak Politechnika Poznańska
38. Janusz Orkisz Politechnika Krakowska  (wiceprzewodniczący sekcji)
39. Marian Ostwald Politechnika Poznańska
40. Jacek Pozorski Instytut Maszyn Przepływowych PAN
41. Waldemar Rachowicz Politechnika Krakowska
42. Michał Rychlik Politechnika Poznańska
43. Jan Sokołowski Ins.Cartan, Nancy; Instytut Badań Systemowych PAN
44. Tomasz Sokół Politechnika Warszawska
45. Rafał Stocki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
46. Waldemar Szajna Uniwersytet Zielonogórski
47. Jacek Szumbarski Politechnika Warszawska
48. Krzysztof Szuwalski Politechnika Krakowska
49. Jacek Tejchman Politechnika Gdańska
50. Jan Turant Politechnika Łódzka
51. Marcin Wierszycki Politechnika Poznańska
52. Zdzisław Więckowski Politechnika Łódzka
53. Krzysztof Wiśniewski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
54. Grzegorz Zboiński Instytut Maszyn Przepływowych PAN
55. Leonard Ziemiański Politechnika Rzeszowska
56. Arkadiusz Żak Instytut Maszyn Przepływowych PAN
57. Antoni Żochowski Instytut Badań Systemowych PAN
58. Jerzy Żółtak Instytut Lotnictwa