Zebranie Sekcji 29 listopada 2019 r.

Zapraszamy na zebranie Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN oraz Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji KM PAN, które odbędzie się 29 listopada 2019 roku w sali 407 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ul. Armii Ludowej 16.

Program:
11:00 - Otwarcie zebrania, sprawy organizacyjne
Seminarium „Modele obliczeniowe deformacji ośrodków o złożonej mikrostrukturze. Wybrane zagadnienia mechaniki betonu i materiałów polikrystalicznych.”
11:15 - S. Stupkiewicz (IPPT PAN), Efektywna implementacja złożonych modeli obliczeniowych z wykorzystaniem technik automatycznego różniczkowania. pdfstreszczenie>>
12:00 - K. Kowalczyk-Gajewska (IPPT PAN), Modelowanie mikromechaniczne ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych. pdfstreszczenie>>
12:45- 13:05 - Przerwa
13:05 - A. Winnicki (PK), Analiza numeryczna wybranych zagadnień mechaniki betonu. pdfstreszczenie>>, pdfprezentacja>>
13:50 – Zakończenie seminarium