Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku

Zebranie sekcji MOiO KM PAN

Termin: 3 lipca 2015 roku, godz. 11:15

Miejsce: Politechnika Warszawska, Gmach Inżynierii Lądowej, s. 407, al. Armii Ludowej 16, Warszawa

Program zebrania:

1. Ryszard Pęcherski  - Zastosowanie hipotezy wytężenia Burzyńskiego do modelowania oraz numerycznej symulacji procesów deformacji i uszkodzenia materiałów (streszczenie>>)

2. Marcin Nowak - Numeryczna homogenizacja kompozytów ceramiczno-polimerowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej (streszczenie>>)

3. Stanisław Jemioło - Hipersprężystość i hipersprężystoplastyczność – modelowanie konstytutywne, implementacja numeryczna i zastosowania (streszczenie>>)

14:15 - Przewidywane zamknięcie zebrania

Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku
Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku
Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku
Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku
Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku
Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku
Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku
Zebranie sekcji 3 lipca 2015 roku