Zebranie Sekcji 9 grudnia 2016 roku

Miejsce zebrania:
Politechnika Krakowska
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, ul. Warszawska 24, sala 203a IIp.
(strona Pn. budynku na rogu ul. Szlak i Warszawskiej)
Początek zebrania godz. 11:15.

Program spotkania:
A. Część organizacyjna – T. Lewiński

B. Część naukowa - seminarium  pt. Modelowanie wieloskalowe i homogenizacja numeryczna

Referaty:
Ł. Madej, M. Pietrzyk (AGH) - Cyfrowa reprezentacja materiałów w zagadnieniach przeróbki plastycznej metali, streszczenie>>
B. Skoczeń (PK) - Modelowanie materiałów o mikrostrukturze gradientowej, otrzymanych w wyniku sterowanej odkształceniem przemiany fazowej,
A. Urbański (PK) - Analiza przekroju poprzecznego belki jako problem homogenizacji 2-giego rzędu, streszczenie>>
W. Cecot (PK) - Zastosowanie MES z wysokim stopniem aproksymacji w homogenizacji numerycznej, streszczenie>>
Zamknięcie zebrania około godz. 14:20.