Zebranie Sekcji 13 stycznia 2017 roku

Miejsce zebrania:
Politechnika Poznańska
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, sala 51.

Początek zebrania godz. 11:00

Program spotkania:
A. Część organizacyjna – T. Lewiński

B. Część naukowa - seminarium  pt. Badania materiałów i konstrukcji przy szybkich obciążeniach dynamicznych
Referaty:
Łukasz Mazurkiewicz - Modelowanie fragmentacji skał na skutek detonacji w otworach włomowych, streszczenie>>
Paweł Baranowski - Wybrane rozwiązania konstrukcyjne testowane w warunkach obciążeń dynamicznych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa, streszczenie>>
Tomasz Jankowiak - Wykorzystanie  metod  eksperymentalnych  i  symulacji komputerowych do określenia właściwości materiałów przy dużej prędkości deformacji, streszczenie>>
Piotr Sielicki - Wyzwania obliczeniowe zadań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, streszczenie>>

Po referatach będzie możliwości zwiedzania laboratorium do  badania materiałów przy dużych prędkościach deformacji.

Zamknięcie zebrania około godz. 14:30.